Ελένη Καλαμπάκου

H Ελένη Καλαμπάκου είναι διδάκτορας συνταγματικού δικαίου της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

 

Στη διδακτορική της διατριβή υποστηρίζει μια νέα ανάγνωση της θρησκευτικής ουδετερότητας του κράτους υπό την αρχή του πλουραλισμού, με έμφαση στα δικαιώματα των μειονοτήτων.

 

Έχει εργαστεί ως νομικός στον τομέα του προσφυγικού δικαίου κι έχει πραγματοποιήσει έρευνα στο πεδίο αυτό καθώς και στο ρατσιστικό αδίκημα.

 

Σήμερα εργάζεται ως ειδικός επιστήμονας στο Συνήγορο του Πολίτη, στον κύκλο για τα δικαιώματα του ανθρώπου.

 

Έχει δημοσιεύσει άρθρα για ζητήματα των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και των προσφύγων.

 

Γνωρίζει αγγλικά, γαλλικά και ιταλικά.

  • LinkedIn
  • Twitter
Join our mailing list

© 2020 by PopCon.